Oorlogsmonument

Het oorlogsmonument in Alblasserdam herinnert aan het Duitse bombardement van 11 mei 1940, waarbij het centrum van Alblasserdam zwaar werd getroffen. Op de hoek Dam en Polderstraat ontstond een enorme ravage en er vielen 32 doden. Herstel kwam snel tot stand door samenwerking van burgers, bedrijven en de overheid. Uit het puin werden nog goed bruikbare stenen geselecteerd, afgebikt en hergebruikt voor de sluis en keermuur van de haven. In 1999 is door de dijkverzwaring de sluis en de keermeer gesloopt. Er is een aantal brokstukken van de muur uit 1940 bewaard en opgeslagen onder de Alblasserdamse brug.

Onthulling
Het oorlogsmonument in Alblasserdam werd op 28 april 2010 onthuld door de wethouder Ad Cardon en door Arend de Jong namens de Historische Vereniging West-Alblasserwaardlayar-monument-stenen