Onderstaand bericht en informatie is op 15 februari per mail naar ons verzonden. Mocht u de informatie niet hebben ontvangen, dan kunt u de informatie ook op deze site lezen.

———————————-

Beste mevrouw/meneer,

Zoals u weet hebben we afgelopen weekeinde te maken gehad met een tankwagen die een sterk ruikende stof in ons dorp verspreidde. De brandweer heeft tijdens dit incident in de buurt van de tankwagen luchtmonsters genomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een analyse uitgevoerd op deze luchtmonsters. Langs deze weg wil burgemeester Paans u graag persoonlijk informeren over de uitkomst hiervan. Het RIVM bevestigt het vermoeden dat er bij het incident thiolen (ook wel mercaptanen geheten) zijn vrijgekomen in concentraties die voor de blootgestelde bevolking geen blijvende gezondheidsschade opleveren. Daarnaast treft u een rapportage van de veiligheidsregio aan. Hierin staat dat de door de brandweer gevonden concentraties waterstofsulfide voor de blootgestelde bevolking geen blijvende gezondheidsschade opleveren.

U heeft tijdens de bewonersavond of via onze publieksinformatielijn aangegeven per mail op de hoogte gehouden te willen worden over nog openstaande vragen. De vraag over de vrijgekomen stoffen was er één van.

Mogelijk ontvangt u de bewonersbrief ook op papier omdat we er na signalen over de verspreiding van de eerdere bewonersbrief nu voor hebben gekozen hem breder te bezorgen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Jaap Paans

Bijlagen: bewonersbrief, rapportage RIVM en Veiligheidsregio

20190215 bewonersbrief follow up stankoverlast

rapportage RIVM stankoverlast Alblasserdam

Rapportage Veiligheidsregio meetresultaten incident Edisonweg Alblasserd…