De bewoners die woonachtig zijn aan de Alblas zijde hebben hier vermoedelijk al bericht van gehad. De Glasshopper heeft een vergunning aangevraagd om te mogen varen tussen de sluis en Kinderdijk. Hier is op 2 juni jl. een informatie avond over gehouden.

Bewoners aan de andere zijde van de straat hebben hier waarschijnlijk nog niets over gehoord. Het waterschap heeft nu de vergunning verleend. De inhoud van de vergunning kunt u via deze site downloaden. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u het beste contact opnemen met het Waterschap of de eigenaar van de Glasshopper. De contactgegevens vind u in de brief.

Download vergunning glasshopper