Onderstaand bericht is woensdag 20 maart verspreid door de gemeente Alblasserdam

Beste bewoner(s),

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken over het incident met de tankwagen.

Stank in de buitenlucht

We merken dat bij regenval de onaangename geur weer wordt geactiveerd. Ook op het kruispunt  Ampèrestraat/Voltastraat en op het terrein zelf van Den Ouden Tanktransport (OTT) is de geur af en toe te ruiken. Vooral in combinatie met regen en wind. Het heeft helaas meer tijd nodig om te slijten.

Riolering
Ook nabij het rioolgemaal op De Helling is de stank bij regenval weer te ruiken. De gemeente werkt eraan om de geur uit het riool te verwijderen, daarbij benutten we ook de kennis van een gespecialiseerd bedrijf. Bij een aantal inwoners komt, via hun rioolaansluiting, nog stankoverlast in het huis voor. Met hen is intensief, persoonlijk contact door de afdeling Buitenruimte van de gemeente.

Onze inzet is om de stank uit het riool te verwijderen door het riool te spoelen en waar mogelijk met hoge druk door te spuiten. Daarnaast zijn enkele rioolputten voorzien van deksels met gaten, zodat de stank kan vervliegen.

De importeur van Petrolad heeft het incident op kleine schaal en in een beveiligde omgeving nagebootst. Met als doel  een effectief middel te vinden om de stank te neutraliseren.

Zodra hier meer duidelijkheid over is kunnen we mogelijk met zo’n middel de stank gericht gaan verwijderen.

Analyse inhoud tankwagen

De analyse van de inhoud van de tankwagen kost meer tijd dan was voorzien. Dit heeft te maken met de aard van de chemische reactie en de samenstelling van de monsters. Deze zijn momenteel bij een gespecialiseerd bureau. Op het moment dat de uitkomst van de analyse bekend is, communiceren wij dat, zoals eerder toegezegd, rechtstreeks aan u.

Melden

Ervaart u de stank in huis, dan kunt u dit melden bij de meldlijn van de gemeente via meldpunt openbare ruimte op de website:  www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Melden_bij_de_gemeente/Wijklijn_melding_openbare_ruimte.

Dan komt er een medewerker bij u langs.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Ruikt u in de buitenlucht iets, dan kunt u dit melden bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) via de website: https://www.ozhz.nl/toezicht-en-handhaving/milieuklachten/.

We hebben vernomen dat er nog veel stankklachten worden ervaren. Deze worden echter niet altijd bij OZHZ gemeld. Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond/OZHZ is in de afgelopen periode één officiële melding binnen gekomen. Hierop heeft OZHZ direct actie ondernomen. Ons verzoek is bij OZHZ te blijven melden als daar voor u aanleiding toe is.

Met vriendelijke groet,

Jaap Paans

Burgemeester

Gemeente Alblasserdam

 

Postadres: Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam 

Tel. 14078