Onderstaand bericht hebben wij per e-mail van Burgemeester Paans mogen ontvangen.

Tijdens de informatieavond over het stankincident op 11 februari in Landvast gaf u aan volledige inzage te willen hebben in de analyse van de stof in de tank. De gemeente zegde toe deze informatie na de analyse beschikbaar te stellen. De verwachting was dat de resultaten van deze analyse vandaag bekend zouden worden. Het laboratorium laat weten dat meer tijd nodig is om proefondervindelijk vast te stellen wat de best betrouwbare methode is om te analyseren. Na de chemische reactie die volgde op de verhitting van de lading van de tank is een complexe samenstelling van de stof ontstaan. Analyseren daarvan neemt meer tijd in beslag dan kort na het incident werd voorzien. Het is nog niet duidelijk binnen welke termijn het laboratorium het monster wel geanalyseerd kan hebben. Mijn streven blijft om de definitieve resultaten bekend te maken zodra wij erover beschikken.