Een speciaal welkom voor de nieuwe én jongste buren van de Polderstraat.

Ze hebben al aangegeven niet bij de burendag aanwezig te zullen zijn in verband met een mogelijke barbecue. Gezien hun reputatie is dat maar een goed idee.