Op 9 mei jl. hebben wij vanuit de gemeente onderstaande e-mail ontvangen aangaande het stank incident. Omdat niet alle bewoners zijn aangemeld bij de gemeente over berichtgeving hierover hebben wij dit bericht ook hier geplaatst.

——————————————————————————————————————————

Beste bewoner(s),

Ik heb beloofd u op de hoogte te houden van de stand van zaken van het incident met de tankwagen van Den Ouden Tanktransport op 9 februari jl. Daarom laat ik u hierbij weten dat de evaluatie van het incident beschikbaar is. U vindt de evaluatie op de pagina over het incident op onze website, onder Documenten: https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Nieuws_2019/Stankincident_OTT/Evaluatie_incident_stankoverlast_9_februari_2019

De evaluatie is ook naar de gemeenteraad gestuurd.

Analyse inhoud tank

Net als u wacht ik op de analyse van de inhoud van de tank. Deze analyse verwachten wij in de loop van de maand mei. Zodra wij over deze analyse beschikken, informeer ik u daarover. Daarbij zal ik ook toelichten waarom de analyse langer dan verwacht op zich heeft laten wachten.

Met vriendelijke groet,

Jaap Paans
Burgemeester