Aan het begin van de Polderstraat stonden links twee rijtjes huizen. De eerste was de zogenaamde Nieuwe Kazerne, de lagere de Oude Kazerne De armoede is helaas maar te goed zichtbaar

Bron: HVWA