De Polderstraat in Alblasserdam na het bombardement van 1940. Deze foto is op de hoek met de Oranjestraat waar nu de kapsalon is gevestigd.

Op de achtergrond rechts ziet u de nu nog bestaande huizen nr. 19 en 21. De huizen op de linkerzijde bestaan niet meer en is nu een parkeerplaats.